Követő élet

Jézus legtöbb tanítványát ezekkel a szavakkal hívta el: “Kövess engem!” Mit jelent Jézust követni a gyakorlatban? A megtérés nem egy egyszeri dolog, hanem egy életmód!

Tovább

A láthatatlan

Miért fontos a láthatatlan valóság, és szükséges – e nekünk keresztényként ezzel foglalkoznunk? A válasz egyértelmű igen, hisz a kereszténységnek ez a sava-borsa!

Tovább

Az elme megújítása

A keresztény élet alapja az a fajta átalakulás (metamorfózis), mikor az elménket megújítva Istennel és az Igével összhangba hozzuk a gondolkodásunkat (Róma 12:2). Ma sok keresztény nem érti meg, vagy nem helyez erre elég hangsúlyt, pedig a gondolkodásmódunk megváltoztatása a mi feladatuk, és ez az életünkben történő változásnak ez a kulcsa.

Tovább

Izmáel vagy Izsák?

Ábrahám 75 évesen nagy lendülettel indult el a hit útján, de az elmúlt 24 év alatt megfáradt hitében. Mikor az Úr Izsák születéséről beszél hozzá, kételkedik: “És monda Ábrahám az Istennek: Vajha Ismáel élne te előtted.” Éljen-e Ismáel Isten előtt, vagy éljen az az Ígéret, ami nagyon nagy kihívás? Istennél semmi sem lehetetlen! Ki éljen? […]

Tovább