A kezdeti lépések

A szokolyai baptista gyülekezet néhány tagja 2003-tól imádkozni kezdett egy új verőcei gyülekezet megalakulásáért. Ennek folytatásaként 2004 őszétől egy újonnan épülő családi ház éppen elkészülő szobáiban egyre gyarapodó létszámú házi csoport indult el. 2005-ben Szenczy Sándor – aki akkor a szentség üzenetével járta az országot – maga is részt vett az imacsoport néhány alkalmán. Az imacsoport létszámának növekedése felvetette egy gyülekezet megalapításának szükségességét. 2005 szeptemberének első vasárnapján tartottuk ilyen formában az első úrvacsorai istentiszteletünket, ezt az időpontot tekintjük megalakulásunk dátumának. Szenczy Sándort kértük fel az új gyülekezet lelkipásztorának.

Az első évtized

Istentiszteleteink helyszíne az Árpád u. 75. sz. alatti, közismert nevén: „volt fűrésztelep” ipari és irodaépületének felső szintjén levő nagyobb terem lett.

2006: az emeleti terem

Az első közös gyülekezeti elvonulásunk 2005 késő őszén volt, amelyen az egész gyülekezet apraja-nagyja részt vett. Ezen 3 napos alkalmon sokan rendezték Istennel a kapcsolatukat, és megerősödött a közösség magja.
Gyülekezetünkben kezdettől nagy hangsúlyt kapott a fiatalok felé való szolgálat. Az IFI összejöveteleit a fiatalok kezdettől igen nagy lelkesedéssel látogatták.

A vasárnapi istentiszteleteken rendszeressé váltak a megtérések. A gyülekezethez csatlakozott hívők közül sokan megtapasztalták magánéletük, házasságuk, családjuk helyreállását. Többen különböző függőségekből szabadultak meg Jézus Krisztus evangéliumának ereje által. Gyermekeink számára az istentisztelettel párhuzamosan, korosztályonként külön foglalkozások vették kezdetüket.

Hétközi imaalkalmainkon kívül beindultak az érdeklődők és a hit útjának elején járók számára az Alfa kurzusok, amelyeken sokan megismerték az Urat, mint személyes megváltójukat, és beépültek a gyülekezetbe.

Tanítványképző bibliaiskolai összejöveteleinken alkalmunk nyílt a Szentírás mélyebb tanulmányozására, a szükségben levőkért való imádkozásra. E hétközi alkalmakon is számos megtérésnek, élet-rendezésnek, megújulásnak lehettünk tanúi.

Speciális képzési lehetőségként elindult a jegyes- és házas kurzus is, amelyek a kezdő és „haladó” házasoknak jelentettek és jelentenek gyakorlati segítséget.

2009-től a kárpátaljai Munkács helyi roma gyülekezetébe kéthavi rendszerességgel küldtünk missziós szolgálókat és anyagi támogatást.

2010-re kinőttük emeleti termünket, így májustól birtokba vettük az épület földszinti iparcsarnokából kialakított, a lehetőségekhez képest otthonossá tett nagytermet és a hozzá kapcsolódó helyiségeket.

2010 pünkösd: első istentisztelet a nagyteremben

A folyamatos növekedés okán már az első években megfogalmazódott egy saját imaház építésének szükségessége. A helyi önkormányzat segítségével telekhez jutottunk. A leendő építési helyszínen tartott „helyfoglaló” sátoros istentisztelet után az építési munkák 2011. 06. 15-én kezdődtek el.

2013-tól általános iskolás fiatalok számára a Baptista Szeretetszolgálat, és amerikai szolgálók támogatásával nyári angol táborokat indítottunk, amelyek látogatottsága évről évre növekszik. A helyszínt a helyi református általános iskola biztosította.
(2020-ban a járványhelyzet miatt nem kaphattunk külföldi segítséget, de – már az új imaházunkban – ennek ellenére tartottunk, egy kisebb létszámú, de nagyon jó hangulatú tábort.)

10 év elkötelezett szolgálat után Szenczy Sándort elhívása más területre szólította, ezért 2015 decemberében elbúcsúzott gyülekezetünktől. Integráló személyisége, szeretete és nagylelkűsége alapvetően hozzájárultak közösségünk megalapozásához és fennmaradásához. A verőcei szolgálatban részt vett hűséges segítő és szolgáló társa és felesége Katalin, valamint a gyülekezetben felnövő nagyobb gyermekeik, Anna és Áron is. A gyülekezet előtt lettek bemutatva kisebb gyermekeik, Benjámin és Domonkos.

2015. december 27. – Szenczy Sándor és családja

2016

Év elejétől a gyülekezetet 6 fős vezetőség irányította. Szenczy Sándor ajánlotta figyelmünkbe a vecsési gyülekezetet plántáló Tőtős Jánost. Ő februártól látta el gyülekezetünkben az ún. „ügyintéző” lelkipásztori feladatokat.

Februárban új szolgálattal gazdagodott gyülekezetünk: beindult az „Ép testben ép lélek” Keresztény Fitness Klub (KFK), amely a gyülekezeti tagokon kívül ismerősök és barátok számára is lehetőséget biztosít az intenzív testmozgásra (TRX, kardio- és erősítő edzések stb).

Tőtős János feleségével, Marcsival együtt nagy lelkesedéssel vetette bele magát a munkába, és törekedett a gyülekezet minél szélesebb rétegeit bevonni a szolgálatba. Ennek nyomán igyekeztünk tevékenyen bekapcsolódni a verőcei közéletbe is. Részt vettünk a helyi Kézműves Napon. Nyáron egy egész napos gyülekezeti rendezvény színhelye lehetett a Víziszínpad, ahol a bemerítési istentisztelet után látogatóinkat közös ebédre invitáltuk. A kreatív kézműves- és gyermekfoglalkozásokat követően gospel-koncerttel zártuk a napot.

A bő egy éves közös munka során kialakult bizalom alapján Tőtős János megbízást kapott a teljes jogú pásztori feladatok ellátására.

Tőtős János lelkipásztor és felesége, Marcsi

A mindennapi pásztori feladatokon túl arra igyekezett, hogy a gyülekezet missziós szemléletét megújítsa, megerősítse.

A szellemi-lelki munkák mellett János és felesége igen hathatós segítséget nyújtottak abban, hogy a gyülekezet tagjait fellelkesítsék az adakozásra, az építkezési munkák mielőbbi befejezésében való szervezett közreműködésre.

Mivel Tőtősék elhívása számunkra is deklaráltan első sorban új gyülekezetek plántálására szól, számítottunk rá, hogy előbb utóbb leteszik itteni szolgálatukat. Mivel Budapesten már konkrétan körvonalazódott egy új gyülekezet indításának lehetősége, és ennek előkészítő munkái már el is kezdődtek, ezért 2020. szeptember 13-án családjával együtt el is köszöntek a gyülekezettől.

Ettől az időtől fogva a gyülekezet -Jánosékkal együtt végzett előkészítő munka eredményeként testületi, csoportos vezetésre állt át, presbitereket és diakónusokat választott.

A gyülekezet hivatalos képviseletét a gyülekezet lelkipásztori szolgálatba helyezett presbitere, Pomázi Barnabás látja el, aki családjával együtt már korábban ideköltözött, és János segítségére volt a pásztori szolgálatban. Barnabás életére, családjára szolgálatára áldást kívánva megyünk tovább a szolgálat útján.