Előzmények

Újjászületett keresztények az 1990-es évek elején kezdték el Verőcén lerakni a mai karizmatikus-baptista gyülekezetünk alapjait. A szokolyai baptisták verőcei imaközössége, az Agapé gyülekezet helyi csoportja és a váci Hit Gyülekezete helyi házi csoportja mind-mind egy helyi evangéliumi közösség létrejöttéért imádkoztak. E kisközösségek tagjai később szinte valamennyien aktív részesei lettek gyülekezetünk megalakulásának.

A kezdeti lépések

A szokolyai baptista gyülekezet néhány tagja 2003-tól újra imádkozni kezdett egy új verőcei gyülekezet megalakulásáért. Ennek folytatásaként 2004 őszétől egy újonnan épülő családi ház éppen elkészülő szobáiban egyre gyarapodó létszámú házi csoport indult el. 2005-ben Szenczy Sándor a szentség üzenetével járta az országot, aki maga is részt vett az imacsoport néhány alkalmán. Őt kértük fel a közösség lelkipásztorának. A gyülekezet 2005 szeptemberének első vasárnapján tartotta első úrvacsorai istentiszteletét, ezt az időpontot tekintjük megalakulásunk dátumának.

Az első évtized

Istentiszteleteink helyszíne az Árpád u. 75. sz. alatti, közismert nevén: „volt fűrésztelep” ipari és irodaépületének felső szintjén levő nagyobb terem lett.

2006: az emeleti terem

Az első gyülekezeti elvonulásunk 2005 késő őszén a soproni Fagus Hotelben volt. Itt sokan rendezték Istennel a kapcsolatukat, és megerősödött a közösség magja.
Gyülekezetünkben kezdettől nagy hangsúlyt kapott a fiatalok felé való szolgálat. Az IFI összejöveteleit a fiatalok kezdettől igen nagy lelkesedéssel látogatták. A Baptista Szeretetszolgálat támogatásával a fiatalok több országban megfordultak missziós céllal (Kambodzsa, Izrael, Ukrajna, Románia). A számos közös élmény mind hozzájárult ahhoz, hogy Istennel és egymással elmélyítsék kapcsolatukat.

2007 tavasza: Ifi csapatunk néhány tagja kambodzsai fiatalokkal

A vasárnapi istentiszteleteken rendszeressé váltak a megtérések, bemerítkezések. A hozzánk csatlakozott hívők közül sokan megtapasztalták magánéletük, házasságuk, családjuk helyreállását. Többen különböző függőségekből szabadultak meg Jézus Krisztus evangéliumának ereje által. A családok csatlakozása nyomán beindítottuk a vasárnapi gyermekszolgálatokat az istentiszteletek idején.

Hétközi imaalkalmainkon kívül beindult az érdeklődők és a hit útjának elején járók számára az Alfa kurzus. Tanítványképző bibliaiskolai összejöveteleinken alkalmunk nyílt a Szentírás mélyebb tanulmányozására, a szükségben levőkért való imádkozásra. E hétközi alkalmakon is számos megtérésnek, élet-rendezésnek, megújulásnak lehettünk tanúi.

Speciális képzési lehetőségként elindult a jegyes- és házas kurzus is, amelyek a kezdő és „haladó” házasoknak jelentettek és jelentenek gyakorlati segítséget.

2009-től a kárpátaljai Munkács helyi roma gyülekezetébe kéthavi rendszerességgel küldtünk missziós szolgálókat és anyagi támogatást.
2010-re kinőttük emeleti termünket, így májustól birtokba vettük az épület földszinti iparcsarnokából kialakított, a lehetőségekhez képest otthonossá tett nagytermet és a hozzá kapcsolódó helyiségeket.

2010 pünkösd: első istentisztelet a nagyteremben

A folyamatos növekedés okán már az első években megfogalmazódott egy saját imaház építésének szükségessége. A helyi önkormányzat segítségével telekhez jutottunk. A leendő építési helyszínen tartott „helyfoglaló” sátoros istentisztelet után az építési munkák 2011. 06. 15-én kezdődtek el.


Az építkezés előkészületei és alapozási munkái

2013-tól általános iskolás fiatalok számára a Baptista Szeretetszolgálat, és amerikai szolgálók támogatásával nyári angol táborokat indítottunk, amelyek látogatottsága évről évre növekszik. A helyszínt a helyi református általános iskola biztosította.
10 év elkötelezett szolgálat után Szenczy Sándort elhívása más területre szólította, ezért 2015 decemberében elbúcsúzott gyülekezetünktől. Integráló személyisége, szeretete és nagylelkűsége alapvetően hozzájárultak közösségünk megalapozásához és fennmaradásához. A verőcei szolgálatban részt vett hűséges segítő és szolgáló társa és felesége Katalin, valamint a gyülekezetben felnövő nagyobb gyermekeik, Anna és Áron is. A gyülekezet előtt lettek bemutatva kisebb gyermekeik, Benjámin és Domonkos.

2015. december 27. – Szenczy Sándor és családja

2016

Év elejétől a gyülekezetet 6 fős vezetőség irányította. Szenczy Sándor ajánlotta figyelmünkbe a vecsési gyülekezetet plántáló Tőtős Jánost. Ő februártól látta el gyülekezetünkben az ún. „ügyintéző” lelkipásztori feladatokat.
Februárban új szolgálattal gazdagodott gyülekezetünk: beindult az „Ép testben ép lélek” Keresztény Fitness Centrum (KFC), amely a gyülekezeti tagokon kívül ismerősök és barátok számára is lehetőséget biztosít az intenzív testmozgásra (TRX, kardio- és erősítő edzések stb).
Tőtős János feleségével, Marcsival együtt nagy lelkesedéssel vetette bele magát a munkába, és törekedett a gyülekezet minél szélesebb rétegeit bevonni a szolgálatba. Ennek nyomán igyekeztünk tevékenyen bekapcsolódni a verőcei közéletbe is. Részt vettünk a helyi Kézműves Napon. Nyáron egy egész napos gyülekezeti rendezvény színhelye lehetett a Víziszínpad, ahol a bemerítési istentisztelet után látogatóinkat közös ebédre invitáltuk. A kreatív kézműves- és gyermekfoglalkozásokat követően gospel-koncerttel zártuk a napot.
A 3 napos nyári révfülöpi gyülekezeti elvonulást követően ősszel elindult a vezetők és szolgálók továbbképzése, megújult a gyermek-és ifjúsági szolgálat.
A vezetői team az év során elvégzett munkáról és a jövőbeli elképzelésekről késő ősszel tájékoztatta a közösséget. A többhónapos közös munka során kialakult bizalom alapján Tőtős János megbízást kapott a teljes jogú pásztori feladatok ellátására.

Tőtős János lelkipásztor és felesége, Marcsi