Közösségünk tagjai nem tökéletes emberekből állnak, de mint Jézus Krisztus kereszthalálának és feltámadásának elfogadás által hitre jutott és bűnbocsánatban részesült emberek, igyekszünk a Tőle kapott szeretetnek a közösségben való gyakorlására. Hitünket Jézus Krisztus példája nyomán a bemerítés által fejezzük ki és pecsételjük meg. Nagyon fontos számunkra, hogy mindennapjainkban is igénybe vegyük a Szent Szellem vezetését, akinek személyére és ajándékaira nyitottak vagyunk.

Fontos számunkra:

  • Szerető Isten dicsőítése szavainkkal, énekünkkel, és életünkkel.
  • Az Istennel és az egymással való személyes közösség elősegítése, építése és gyakorlása.
  • A biblia jó hírének, a megtérés evangéliumának hirdetése, a Jézus Krisztus által hátrahagyott misszióparancs teljesítése, a hívők tanítása, tanítvánnyá tétele
    (Máté 28:18-20).
  • Világítótoronyként fénykedni a Dunakanyarban.
  • Kulturális, karitatív és egyéb tevékenységeinkkel munkálni a településünk jólétét.