Elhívottak közössége

Az Egyház az elhívottak közössége. Az hogy mi is az elhívottak közössége vagyunk, azt jelenti, hogy mindenki kapott Istentől személyes meghívót. Amíg az ember nem ismeri Istent, céltalanul bolyong a világban, de ahogy megismerjük, egyen – egyenként elhívást kapunk. Kiválaszt bennünket Isten egy személyes célra.
És az Isten megpróbál! Az elhívás nem lehet bálvány!
Az elhívás nem egy statikus valami az életünkben, hanem dinamikus dolog, amit folyamatosan erősíteni kell.
Ha Istentől van az elhívás, állandóan erősíteni tudod és nem ütközöl meg soha, nem ér kudarc, és meg se botlasz. Ha megerősödsz az elhívásban, ezzel együtt a szentségben és hűségben is megerősödsz.
A Szent Szellemre van szükség újra és újra, betöltekezni az Élő Isten szellemével, hogy dicsérjük, magasztaljuk és keressük Őt, vágyjunk arra, hogy átjárjon, megújítson. Péter amikor ezt megkapta és megértette, kiállt az emberek elé, és azt mondta: térjetek meg, merítkezzetek be és vegyétek a Szent Szellem ajándékát! Mert nektek lesz ez és a ti gyermekeiteknek és mindazoknak akiket elhívott magának az Úr. Nagyon nagy reménység, hogy a gyermekeinket is elhívta az Úr!