"Úgy töndököljék a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó tetteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat."

Máté evangéliuma 5:16

A gyülekezetünk saját erőből és nagylelkű adakozók és támogatók jóvoltából, de mindenekelőtt Isten áldásában és segítségében bízva új gyülekezeti ház építését végzi.

Mi a tervünk az új gyülekezeti házzal?

Alapvető célunk, hogy az épület váljon olyan otthonná nem csak a gyülekezet tagjai, hanem vendégeink, látogatóink, az Istent keresők és a bármilyen szükségben levők részére, amelyben a krisztusi szeretet gyakorlása biztosítja az otthon melegét és ad lehetőséget - hitünk megélésén túl - a felüdülésre, a gyógyulásra, Isten csodáinak megtapasztalására.

A céljainkhoz korszerű keretet az ad épület, melynek külső szerkezetét is úgy alakítottuk ki, hogy tükrözze közösségünk nyitott, befogadó jellegét.

Gyülekezetünk többször megfogalmazott célja és megerősített elhívása az, hogy világítótoronyként fénykedjék a Dunakanyar településein élők előtt. Ehhez is igazodik az épület, úgy központi, egyedülállóan szép elhelyezkedése, mint megjelenése alapján.

Az a vágyunk, hogy az új gyülekezeti ház egyben regionális ébredési központtá váljon, ahol lehetőség nyílik változatos és vonzó rendezvények és akár nemzetközi konferenciák lebonyolítására is.

Az új komplexumban a hétköznapokban is lehetőség lesz a közösség aktív megélésére, ami a fiatalok, gyerekek felé való szolgálatban, valamint a régió településeinek lakossága felé irányuló szociális és egyéb jellegű tevékenységekben, családi napok megtartásában, szenvedélybetegek felé való szolgálatban, vagy egyszerűen csak közösségépítő szabadidős programokban ölt testet.

Hisszük hogy az elhívásunkat és céljainkat Istentől kaptuk, akinek segítségére számíthatunk, és szeretnénk magunkat is minél tejesebben odaszánni, hogy a tervek megvalósulhassanak, és Isten országa hatalmasan megerősödjön! Szeretnénk ennek aktív részesei és megtapasztalói lenni!

Mindenért övé legyen a dicsőség!

 

Adakozás

Az építkezés befejezéséhez köszönettel fogadunk önkéntes adományokat az alábbi számlaszámunkra:

KDB Bank

13520405-13302010-00004657