Kulcskérdés az elengedés

„Nincsen azért immár semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak, kik nem test szerint járnak, hanem Lélek szerint.” ( Róm 8:1 )
Amit Isten lerombolt, ne építsd újra! Ne hozd vissza! Engedd el!
Ézsaiás a kiinduló Igénk szerint egy olyan képet hozott elénk, ami a lehetetlen kategóriába tartozik: „a pusztában utat szerzek, és a kietlenben folyóvizeket.”
Ha a régiek szerint gondolkozunk, ez nem tud megtörténni!
„És senki sem tölt új bort régi tömlőkbe…..” ( Márk 2:22 )
Fontos: ha a gyülekezet életében lévő régi dolgokat nem tudjuk elengedni, (élmények, bűnök,) akkor nem szabadul fel bennünk a hit, képtelenek leszünk az újra!