A láthatatlan

Miért fontos a láthatatlan valóság, és szükséges – e nekünk keresztényként ezzel foglalkoznunk? A válasz egyértelmű igen, hisz a kereszténységnek ez a sava-borsa!

Tovább

Efezusi levél 2.

Az efezusi levél 2. részének első 10 verse a megtérés valódi jelentéséről, annak útjáról, kegyelem által való üdvösségről, és az előre elkészített útról beszél.

Tovább

Gyógyulás

Vajon Isten meg akarja-e gyógyítani a betegségeket? Mi van azokkal, akik nem gyógyultak/gyógyulnak meg? Hogy gyógyít Isten? Mit kell érte tenni, hogy meggyógyuljunk?

Tovább

Efezusi levél – 1. rész

Pál apostol efézusi útja a levél írása előtt mintegy 10 évvel történt. Az az akkor történt eseményekről, Apollósról, Akvila és Priszcilla történetéről, Pál csodatételeiről és az efézusi ötvösök lázadásáról az Apostolok cselekedeteiben olvashatunk.

Tovább

Adakozás

Hatással van-e jelenlegi anyagi életemre a tizedfizetés? Ha jobban adakozok, áldottabb leszek? Van e egyáltalán tizedfizetés az Újszövetségben? Miből fizessük a tizedet? A gyülekezet mire költi a tizedet? Mi a helyzet az építkezésünkkel kapcsolatosan; a hit, vagy pénz szükséges a befejezéshez? Kell e jótékonykodnunk? Egyáltalán kinek adakozunk?

Tovább

Kegyelem

Mi a kegyelem lényege? Milyen összefüggés lehet a kegyelemről való gondolkodásmódunk és a hit, odaszántság között? Hogyan kell keresztényként megélnünk Isten kegyelmét?

Tovább

Dicséret

Pál és Silás szabadulásának története alapján Isten kegyelme fel tud szabadulni amikor hittel emeljük fel Szent Nevét.

Tovább

Isten kegyelme által vagyunk akik vagyunk, és lehetünk hálásak abban a helyzetben amiben vagyunk. Pál, akinek az életét az isteni erő megnyilvánulásai kísérték, második korinthusi levelében arról is ír, hogy lehet az erőtlenségben lehet erősnek lenni.

Tovább

Feltámadás

A feltámadás a legjelentősebb esemény, ami Ádám bűnével ellentétes eredményt hozott. Ha a halottak nem támadnának fel, Krisztus sem támadott volna fel. Csodálatos dolog, hogy Jézus mindenről lemondva teljesen alávetette magát azoknak a feltételeknek, melyeket Isten a megváltásunk érdekében felállított.

Tovább

Dávid és Betsabé

A Bibliából nem maradt ki Dávid legnagyobb bűneinek részletes leírása. Megfigyelhető a kísértés és a bűnbeesés mikéntje, de láthatjuk a bűnbánatát és helyreállását is.

Tovább

Az erőteljes otthon a családban megélt kereszténységet jelenti. Az első keresztények győztesek voltak, mert a közösségük az Istennel való eleven, élő, vezetett kapcsolatra épült. Az egyén és Isten, illetve a család és a gyülekezet kapcsolata döntő, de a mai gyülekezetekben van egy űr: a házi közösség, vagy a családra épülő...

Tovább

Templom

Három olyan helyről tudunk, ahol Isten jelenléte volt a régi időkben: a szent sátorról, és a két jeruzsálemi templomról. Egyes zsidó királyok uralkodása alatt a beszennyezték, máskor megtisztították a templomot… Vajon ma milyen tanulsággal szolgál ez nekünk? Mi is igazából ma a templom? Hogyan hat a templomunk tisztasága a körülöttünk...

Tovább

Ami a szívemben, az a számon

Jakab könyve úgy beszél a nyelvről, mint valami megfékezhetetlen gonoszról. „Ha valaki beszédben nem vétkezik, az tökéletes ember…” A beszédünkkel tudjuk egymást építeni, de nagyon könnyen le lehet vele felmérhetetlen károkat okozni is. De nem kell ennek így lennie!

Tovább

Zarándokünnepek

A mózesi törvények a zsidóságnak három nagy zarándokünnepet jelölnek meg, melyen kötelező jelleggel kellett részt venni. Ha a zsidó ünnepekről szóló írásokat összehasonlítjuk a hozzájuk tartozó Újszövetségi eseményekkel, mélyebb értelmet nyernek.

Tovább

Magunkra hagyva

Jézus feltámadása után a tanítványok nem találták helyüket, úgy érezték, magukra lettek hagyva. Egy Ószövetségi esemény is beszél hasonló történésről, amikor Mózes és Józsué a Sínai hegynél magára hagyja népét. A két történet között megdöbbentőek párhuzamokat és a különbségeket találunk.

Tovább

Téveszmék a bemerítésről

Az Igében Bemerítő János szolgálatát és a egyéb, bemerítésről szóló részeket áttekintve alapján megállapíthatjuk, hogy kialakult néhány olyan felfogás vagy gyakorlat a bemerítkezéssel, az ó ember levetkőzésével, a gondolkodás megújításával kapcsolatosan, amelyek tévesek.

Tovább

Jézus és Mária

Ha alaposabban áttekintjük a Bibliában a Jézusról és édesanyjáról, Máriáról szóló történeteket, sok érdekes felfedezést tehetünk. Jézus néhol nem is annyira egyértelmű, elsőre érthetetlen módon viszonyul Máriához és a családjához. Mi, szellemi értelemben Jézus és egymás családtagjai, milyen tanulságokat szűrhetünk le ezekből a történetekből?

Tovább