Advent

Az adventi időszak a várakozásról szól. A Biblia tele is van történetekkel, amelyekből kiderül, nem is olyan könnyű várakozni Isten igéreteire, szabadítására.

Tovább

Odaszánás és változás

A felvétel elején Nagy Csaba és felesége tesznek bizonyságot Csaba csodálatos felépüléséről. János a Róma 12:1-2 alapján prédikál arról, hogy a változás hívőként is jó és szükséges, teljes lényünk odaszánásáról, és hogy Isten hogy tud minket ezen keresztül átváltoztatni.

Tovább

Kerülőút

Izrael Egyiptomból való kivonulása után 39 évvel harcolt, hogy bejussanak az ígéret földjére. Az edómiták nem engedték át a népet, ezért kerülőútra, kényszerpályára kényszerültek. Ha kényszerpályára kerülsz, egyedül akarod megfutni, vagy Istennel?

Tovább

Testvéri kapcsolat

A testvérek közötti kapcsolat motívuma a Kainról és Ábelről, Józsefről vagy Dávidról szóló történeteken, Jézus életén vagy pl. a tékozló fiú példázatén át egészen ŰPál leveleiig végigkíséri a Bibliát. Milyen motívumokat látunk a testvéri kapcsolatokban a Bibliában? Milyen kell legyen gyülekezetben, Isten fiai között?

Tovább

A legutóbbi prédikáció arról szólt, kik a szellemi emberek. Most az következik, hogy mint gyülekezet, hogyan lehetünk szellemben érettek? Az első korinthusi levél 10-11. részeiben Pál bűnről és szentségről, megosztottságról, és az úrvacsora helyes gyakorlásáról ír.

Tovább

A szívünk szándékai

A szív az életünk központja, csatatér. Isten azt szeretné ha a szívünket felé hajtsuk, a Sátán pedig innen szeretné az áldásait elrabolni. A mi döntésünk hogy megkeményítjük-e a szívünket? Dávid és más bibliai személyek példáiból jól láthatjuk, hogy ennek milyen súlyos következményei vannak!

Tovább

Krisztus a középpontban

Újra és újra meg kell erősíteni magunkat abban az igazságban, hogy bár emberként lehetetlen a törvényt betartani és bűn nélkül élni, de Jézust keresztáldozatával elhordozta minden megkötöttségünket és betegségeinket, és megigazított minket. Nem a mi “igazságunk” vagy a törvény által, hanem a Krisztusban való hit által! Isten kijelenti igazságát, amikor...

Tovább

Név

Az Ószövetségben nagyon nagy jelentősége van a névnek, minden név valamit jelent. Eszter könyve is bővelkedik érdekes, ellentétes jelentéseket is bíró nevekkel.

Tovább

A dícséret

Az elrabolt frigyláda, Dávid és a dicséret sátrának felállítása történetéből látjuk, hogy Isten felemelése hogyan vonzza magához az embereket, és milyen más hatással jár. Az a nép, amin Isten dicsősége van, győzelemre van itélve!

Tovább

Az Úrban van győzelem

Az ingyen kegyelemből való megtérés célja nem csak az üdvösség elnyerése, de az áldások átvétele már itt a földön – követni az Úr útját, engedelmeskedni neki és megérteni az útmutatásokat. Ez az izgalmas része az életünknek, ehhez kell az Úr vezetése. Értsük meg Isten tervét és küzdjünk érte!

Tovább

Húsvét

Jézus feltámadása után a tanítványok futva mennek a sírhoz. Még nem tudták az írásokból, hogy Jézusnak fel kellett támadnia. Összezavarodtak, otthagyták az üres sírt, és visszamentek halászni. Így volt, míg nem jelent meg nekik személyesen a feltámadt Krisztus. A feltámadás az evangélium központi üzenete. A sírig eljutni nem elég!

Tovább

A kő, vagy én?

„Mondom nektek, hogyha ezek elhallgatnak, a kövek fognak kiáltani” – hangzik el Jézus mondata a virágvasárnapi bevonuláskor. Isten igéje megáll, és akarata mindenképp teljesülni fog – a kérdés az, hogy Te részt veszel-e a tervében? Te fogsz beszélni, vagy a kövek?

Tovább

Harc

Miért kell harcolnia egy kereszténynek, ha Jézus legyőzte már az ellenséget? Hogyan kell hozzáállni a szellemi harchoz, és hogy működik?

Tovább

Szolgák és urak

Az Efézus 6-ban előkerül egy (rab)szolgákról és uraikról szóló szakasz. Ez a korintusi és a Filemonhoz írt levelekkel összevetve különösen érdekes. Pál harca nem a földi rendszer ellen van! Sőt, arról ír, hogy Krisztus rabszolgája – akkor mi vajon szolgák, vagy fiak vagyunk?

Tovább

Fiúság

Isten terve a kezdetektől az volt, hogy Krisztusban fiaivá fogadjon, és felruházott az ezzel járó jogokkal és szabadsággal. Isten erre hívott el, és ezt kell megragadnunk! Isten Fia pedig a maga fizikai valóságában is megjelent a Földön, és bemutatta ezt a kapcsolatot.

Tovább