Követő élet

Jézus legtöbb tanítványát ezekkel a szavakkal hívta el: “Kövess engem!” Mit jelent Jézust követni a gyakorlatban? A megtérés nem egy egyszeri dolog, hanem egy életmód!

Tovább

Három kulcs

Talán a legnehezebb része az efézusi levélnek a 4:17-5:6-ig tartó szakasz. Pál különböző tüneteket sorol fel, melyhez aztán megadja a megoldás kulcsait is.

Tovább

Van tusakodásunk!

Az előadáshoz vetített prezentáció a jegyzet ikonra kattintással letölthető! Az Efézus 6:12 leírja, hogy kivel, és kivel nem kell harcolnunk. Fontos, hogy ez a harc a mindennapok része legyen! Az Újszövetségből, megismerhetjük az ellenséget, és több jó és rossz példát is találunk a szellemi erőkkel való találkozásra.

Tovább

A gyülekezet egysége

Pál az Efézus 4:11-16-ig tartó szakaszban célokat határoz meg, és elmondja, mik a feltételei annak, hogy eggyé váljon az egész Test: – Többé ne legyünk gyermekek, hanem felnőtt korúak! – Ne sodródjunk! Legyen stabil igei látásunk! – Ragaszkodjunk az igazsághoz! Növekedjünk!

Tovább

Lépj ki a komfortzónádból!

A korlátok mindig bennünk vannak, az Istennel járás izgalmainak csak mi magunk szabhatunk határt – az Igén végighúzódik ez az üzenet: passzivitás helyett cselekvésre szólít fel. A teljes Biblia tele van jobbnál jobb pozitív és negatív példákkal…

Tovább

Isten mélyebbre visz

Marian József misszionárius, Üzbegisztán, Tádzsikisztán, Afganisztán, Pakisztán és Törökország után, jelenleg Kínában szolgál. Beszél többek között az evangélium hirdetéséről, a pihenésről, hogy hogy szól ma hozzánk Isten, és bátorít, hogy legyünk mi is “sült bolondok” Krisztusért.

Tovább

Eklézsia

Az Efézusi levél 2:11-22 felszólít, hogy emlékezzünk, hogy Istentől elkülönítve éltünk, majd részletezi, hogy Krisztus és a Szent Szellem műve hogyan tetté eggyé Isten népét és a pogányságot.

Tovább

A láthatatlan

Miért fontos a láthatatlan valóság, és szükséges – e nekünk keresztényként ezzel foglalkoznunk? A válasz egyértelmű igen, hisz a kereszténységnek ez a sava-borsa!

Tovább

Efezusi levél 2.

Az efezusi levél 2. részének első 10 verse a megtérés valódi jelentéséről, annak útjáról, kegyelem által való üdvösségről, és az előre elkészített útról beszél.

Tovább

Gyógyulás

Vajon Isten meg akarja-e gyógyítani a betegségeket? Mi van azokkal, akik nem gyógyultak/gyógyulnak meg? Hogy gyógyít Isten? Mit kell érte tenni, hogy meggyógyuljunk?

Tovább

Efezusi levél – 1. rész

Pál apostol efézusi útja a levél írása előtt mintegy 10 évvel történt. Az az akkor történt eseményekről, Apollósról, Akvila és Priszcilla történetéről, Pál csodatételeiről és az efézusi ötvösök lázadásáról az Apostolok cselekedeteiben olvashatunk.

Tovább

Adakozás

Hatással van-e jelenlegi anyagi életemre a tizedfizetés? Ha jobban adakozok, áldottabb leszek? Van e egyáltalán tizedfizetés az Újszövetségben? Miből fizessük a tizedet? A gyülekezet mire költi a tizedet? Mi a helyzet az építkezésünkkel kapcsolatosan; a hit, vagy pénz szükséges a befejezéshez? Kell e jótékonykodnunk? Egyáltalán kinek adakozunk?

Tovább

Kegyelem

Mi a kegyelem lényege? Milyen összefüggés lehet a kegyelemről való gondolkodásmódunk és a hit, odaszántság között? Hogyan kell keresztényként megélnünk Isten kegyelmét?

Tovább

Dicséret

Pál és Silás szabadulásának története alapján Isten kegyelme fel tud szabadulni amikor hittel emeljük fel Szent Nevét.

Tovább

Isten kegyelme által vagyunk akik vagyunk, és lehetünk hálásak abban a helyzetben amiben vagyunk. Pál, akinek az életét az isteni erő megnyilvánulásai kísérték, második korinthusi levelében arról is ír, hogy lehet az erőtlenségben lehet erősnek lenni.

Tovább

Feltámadás

A feltámadás a legjelentősebb esemény, ami Ádám bűnével ellentétes eredményt hozott. Ha a halottak nem támadnának fel, Krisztus sem támadott volna fel. Csodálatos dolog, hogy Jézus mindenről lemondva teljesen alávetette magát azoknak a feltételeknek, melyeket Isten a megváltásunk érdekében felállított.

Tovább

Dávid és Betsabé

A Bibliából nem maradt ki Dávid legnagyobb bűneinek részletes leírása. Megfigyelhető a kísértés és a bűnbeesés mikéntje, de láthatjuk a bűnbánatát és helyreállását is.

Tovább

Az erőteljes otthon a családban megélt kereszténységet jelenti. Az első keresztények győztesek voltak, mert a közösségük az Istennel való eleven, élő, vezetett kapcsolatra épült. Az egyén és Isten, illetve a család és a gyülekezet kapcsolata döntő, de a mai gyülekezetekben van egy űr: a házi közösség, vagy a családra épülő...

Tovább