Lehetünk szellemben érett gyülekezet? – 1.

A legutóbbi prédikáció arról szólt, kik a szellemi emberek. Most az következik, hogy mint gyülekezet, hogyan lehetünk szellemben érettek?
Az első korinthusi levél 10-11. részeiben Pál bűnről és szentségről, megosztottságról, és az úrvacsora helyes gyakorlásáról ír.

Hozzászólások lezárva.