Eklézsia

Az Efézusi levél 2:11-22 felszólít, hogy emlékezzünk, hogy Istentől elkülönítve éltünk, majd részletezi, hogy Krisztus és a Szent Szellem műve hogyan tetté eggyé Isten népét és a pogányságot.

Hozzászólások lezárva.