Advent

Az adventi időszak a várakozásról szól. A Biblia tele is van történetekkel, amelyekből kiderül, nem is olyan könnyű várakozni Isten igéreteire, szabadítására.

Tovább

Odaszánás és változás

A felvétel elején Nagy Csaba és felesége tesznek bizonyságot Csaba csodálatos felépüléséről. János a Róma 12:1-2 alapján prédikál arról, hogy a változás hívőként is jó és szükséges, teljes lényünk odaszánásáról, és hogy Isten hogy tud minket ezen keresztül átváltoztatni.

Tovább

Testvéri kapcsolat

A testvérek közötti kapcsolat motívuma a Kainról és Ábelről, Józsefről vagy Dávidról szóló történeteken, Jézus életén vagy pl. a tékozló fiú példázatén át egészen ŰPál leveleiig végigkíséri a Bibliát. Milyen motívumokat látunk a testvéri kapcsolatokban a Bibliában? Milyen kell legyen gyülekezetben, Isten fiai között?

Tovább

A legutóbbi prédikáció arról szólt, kik a szellemi emberek. Most az következik, hogy mint gyülekezet, hogyan lehetünk szellemben érettek? Az első korinthusi levél 10-11. részeiben Pál bűnről és szentségről, megosztottságról, és az úrvacsora helyes gyakorlásáról ír.

Tovább

Név

Az Ószövetségben nagyon nagy jelentősége van a névnek, minden név valamit jelent. Eszter könyve is bővelkedik érdekes, ellentétes jelentéseket is bíró nevekkel.

Tovább