Elhívottak közössége

Az Egyház az elhívottak közössége. Az hogy mi is az elhívottak közössége vagyunk, azt jelenti, hogy mindenki kapott Istentől személyes meghívót. Amíg az ember nem ismeri Istent, céltalanul bolyong a világban, de ahogy megismerjük, egyen – egyenként elhívást kapunk. Kiválaszt bennünket Isten egy személyes célra. És az Isten megpróbál! Az elhívás nem lehet bálvány! Az […]

Tovább

Szeretet

Az korinthusiakhoz írt első levél 13. részében található, jól ismert Szeretet-Himnuszt alaposan körbejárva sokat tanulhatunk az isteni szeretetről, és ezáltal Istenről magáról.

Tovább

Krisztus a középpontban

Újra és újra meg kell erősíteni magunkat abban az igazságban, hogy bár emberként lehetetlen a törvényt betartani és bűn nélkül élni, de Jézust keresztáldozatával elhordozta minden megkötöttségünket és betegségeinket, és megigazított minket. Nem a mi “igazságunk” vagy a törvény által, hanem a Krisztusban való hit által! Isten kijelenti igazságát, amikor az Úrvacsora alkalmával áldozattal erősítjük […]

Tovább

Harc

Miért kell harcolnia egy kereszténynek, ha Jézus legyőzte már az ellenséget? Hogyan kell hozzáállni a szellemi harchoz, és hogy működik?

Tovább

Lépj ki a komfortzónádból!

A korlátok mindig bennünk vannak, az Istennel járás izgalmainak csak mi magunk szabhatunk határt – az Igén végighúzódik ez az üzenet: passzivitás helyett cselekvésre szólít fel. A teljes Biblia tele van jobbnál jobb pozitív és negatív példákkal…

Tovább

Gyógyulás

Vajon Isten meg akarja-e gyógyítani a betegségeket? Mi van azokkal, akik nem gyógyultak/gyógyulnak meg? Hogy gyógyít Isten? Mit kell érte tenni, hogy meggyógyuljunk?

Tovább

Dicséret

Pál és Silás szabadulásának története alapján Isten kegyelme fel tud szabadulni amikor hittel emeljük fel Szent Nevét.

Tovább

Téveszmék a bemerítésről

Az Igében Bemerítő János szolgálatát és a egyéb, bemerítésről szóló részeket áttekintve alapján megállapíthatjuk, hogy kialakult néhány olyan felfogás vagy gyakorlat a bemerítkezéssel, az ó ember levetkőzésével, a gondolkodás megújításával kapcsolatosan, amelyek tévesek.

Tovább